Ukážky z našich renovácií

Knihovnička a stolík

Obnova balkóna

Obnova starej kúpeľne

Rám okna

Roh steny

Oprava steny okolo zárubní

Obnova starého rebríka

Renovácia lavičky

Ostatné práce