Projekty

Dňa 19. 09. 2016 som spustila projekt ,, POMOC SENIOROM“ v spolupráci s pánom primátorom doc. PaedDr. Jozefom Božikom PhD. ( mesto Partizánske) v ktorom som sa rozhodla venovať jeden deň v mesiaci seniorom.

Prečo práve pomoc seniorom ? Pretože v tejto práci vidím zmysel.

Musíme si uvedomiť, že aj seniori sú našou súčasťou a ich život sa nás dotýka. Jednoducho preto, že seniori vytvorili všetky duchovné i materiálne hodnoty z ktorých naša spoločnosť vychádza a na ktorých stojí. My sme ich pokračovatelia a raz i my budeme seniormi.

Práve touto formou a týmto projektom chcem poukázať na časť hodnôt na ktoré zabúdame !

Ciele projektu:

  1. Cieľom projektu je pomôcť seniorom, aspoň čiastočne s údržbou bytových a nebytových priestorov ich vyčistením.
  2. Cieľom projektu je poukázať, že staroba je súčasťou nášho života a s trochou pozornosti venovanej seniorom, nami ostatnými je možné spríjemniť im jej prežívanie.

Miesto realizácie:

Realizácia projektu je v meste Partizánske.

Náklady na projekt:

Všetky náklady spojené s výkonom dohodnutých prác pri realizácii projektu znáša firma Enaja. 

Poďakovanie

Aj touto cestou ĎAKUJEM pánovi primátorovi doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi PhD. mesta Partizánske, za to, že mi umožnil reálne spustiť daný projekt !